Novinky

Někteří pacienti se závažným chron. neurologickým onemocněním / myastenia gravis, RSM, stavy po CMP, neurodegenerativní onemocnění atd./ mají možnost se od 24.3. 2021 přednostně registrovat k očkování proti covid-19 Pokud byste o registraci měli zájem, prosím kontaktujte nás telefonicky. Dr. Mišurová zváží tíži vašeho onemocnění, event. Vám...

Přijímáme nové paciety, objednávat se můžete v ordinačních hodinách
Út: 10:30 - 13:00, Čt: 6:00 - 16:00 a to na telefonní čísle 734 476 865.