Očkování osob proti Covid-19 u osob s chronickým onemocněním

23.03.2021
  • Někteří pacienti se závažným chron. neurologickým onemocněním / myastenia gravis, RSM, stavy po CMP, neurodegenerativní onemocnění atd./ mají možnost se od 24.3. 2021 přednostně registrovat k očkování proti covid-19 
  • Pokud byste o registraci měli zájem, prosím kontaktujte nás telefonicky. Dr. Mišurová zváží tíži vašeho onemocnění, event. Vám poskytne unikátní kód, pomocí něhož se můžete přihlásit k očkování proti covid-19 na stránce https://crs.mzcr.cz. Tam naleznete též informace k procesu registrace a rezervace.
  • V přihlašovacím formuláři zaškrtnete políčko "osoba s chronickým onemocněním" a vyberete si preferované očkovací místo. Prosíme, pokud můžete, zvolte očkovací místo doporučené Vaším lékařem.
  • Kód má omezenou platnost, a to do 30. dubna 2021.
  • Na očkovací místo si prosím přineste průkaz totožnosti a lékařskou zprávu potvrzující Vás zdravotní stav. Nemusí být nově vystavena Vaším lékařem, postačí ta z poslední návštěvy. Bez této zprávy Vám na očkovacím místě nebude umožněno očkování.
  • Kód je určen pouze Vám, nepředávejte ho ani nesdělujte jakékoli jiné osobě. Neoprávněné nakládání s kódem, včetně jeho zveřejnění či poskytnutí neoprávněné osobě, může být postiženo podle zákona.
  • Díky umožnění přednostního očkování zranitelných osob napomůžeme nejen jejich efektivní ochraně, ale též stabilizaci poskytování zdravotních služeb v ČR.